ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές με το αντικείμενο των Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας ΠΣΔΜ-Η την 20-03-2014.

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης και επικαιροποίησης του περιεχομένου του πίνακα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Επισημαίνουμε ότι στην προσπάθεια σύνταξης του παρόντος πιθανόν να διέφυγαν τις προσοχής διάφορες άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες. Κρίνεται επομένως απαραίτητο η γνωστοποίηση στο Σύλλογο όλων των πιθανών παραλείψεων ώστε αυτές να συμπεριληφθούν σε επόμενη έκδοση.

Υπενθυμίζουμε στα μέλη του Συλλόγου και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο τιμοκατάλογος παρεμβαίνει μόνο από άποψη δεοντολογίας και δεν έχει νομοθετική ή άλλη ιδιότητα.

Μπορείτε να δείτε τον Τιμοκατάλογο πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο.

Powered by WordPress | Created by AtNext