Θέση εργασίας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω θέση εργασίας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού σε μεγάλη εταιρεία της περιοχής μας .

 

Εταιρεία αναζητά υποψήφιους για την κάλυψη θέσης εργασίας στο Τμήμα Συστημάτων και Πληροφορικής της Εταιρίας:

Θέση πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

§Διπλωματούχος  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

§Απαραίτητη προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3 έτη) ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση) σε έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης :

o    τηλεπικοινωνιακά συστήματα ή/και δίκτυα υπολογιστών

o    συστήματα αυτοματισμού

o    συστήματα ενέργειας (ασθενή, ΧΤ, ΜΤ)

 

§Άριστη γνώση AutoCAD και Ms Office.

§Άριστη γνώση Αγγλικών

 

Σημείωση:  Τα προσόντα πρέπει υποχρεωτικά να μπορούν να τεκμηριωθούν με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, επικέντρωση στο αποτέλεσμα, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, πνεύμα ομαδικότητας, δυνατότητα διαχείρισης προσωπικού/συνεργείων, και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Παρακαλούμε όσοι πληρούν τα ανωτέρω προσόντα και ενδιαφέρονται, να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, στην παρακάτω διεύθυνση:

e-mail: cv.recruit12@gmail.com

H διαχείριση των βιογραφικών πραγματοποιείται με απόλυτη εχεμύθεια.

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Created by AtNext