ΔΩΡΕΑΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – BISYPLAN

Δωρεάν Οδηγός Σχεδιασμού Βιοενεργειακών Συστημάτων – BISYPLAN.

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),  προχώρησε στην έκδοση δωρεάν οδηγού για τον σχεδιασμό βιοενεργειακών συστημάτων.  Ο οδηγός, ο οποίος σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου BISYPLAN, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας INTERREG IVC, προσφέρεται δωρεάν για δημόσια χρήση και είναι διαθέσιμος σε τέσσερις γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και εσθονικά, στο διαδίκτυο. Για να τον επισκεφθείτε πατήστε εδώ.

  Αποτελείται από 25 κεφάλαια και τρία παραρτήματα, που σχεδιάστηκαν από τους ειδικούς επιστήμονες του έργου, ενώ απευθύνεται κυρίως σε τοπικούς φορείς και διαμορφωτές πολιτικής.
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Created by AtNext