ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΙΚ ΠΕΡΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΑ

Απάντησε τελικά το ΥΠΟΙΚ, στην επιστολή που είχαμε στείλει 31/1/2014, αναφορικά  με την προαιρετική δήλωση ΠΕΑ κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων μισθώσεως ακινήτων. Αξίζει πραγματικά να διαβάσετε την απάντηση…. Γελάστε με την ψυχή σας…

Μπορείτε να δείτε το ερώτημα που είχαμε κάνει εδώ.

Και την απάντηση του ΥΠΟΙΚ εδώ.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Created by AtNext