ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΑΜΟΙΒΕΣ

  1. Εγκύκλιος 32-14/11/2012, για την εφαρμογή της διατάξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2 %0 υπέρ ΤΕΕ.
  2. Εγκύκλιος 56-12/12/2012, περί “Υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολούμενων, οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο μέχρι 31-12-1992.”

 

Powered by WordPress | Created by AtNext