Συγκρότηση Νέου Δ.Σ. του Συλλόγου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι συγκροτήθηκε σε ειδική συνεδρίαση των εκλεγέντων μελών η νέα
Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΠΣΔΜ-Η.
Οι θέσεις εκπροσώπησης της ΔΕ έχουν ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τζάγκας Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’: Μπαγιάρας Θωμάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’: Κράϊας Ιωάννης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ανυφαντής Ιωάννης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χλέτσης Αλέξανδρος
ΤΑΜΙΑΣ: Γκαντζιός Αθανάσιος
ΜΕΛΟΣ: Κούβελας Χρήστος

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Created by AtNext