Σκοπός του Συλλόγου

Ο ΠΣΔΜ-Η είναι επαγγελματικός και επιστημονικός φορέας των διπλωματούχων μηχανικών, των ειδικοτήτων μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, ναυπηγών, αεροναυπηγών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραγωγής  και διοίκησης κλπ. Ο Σκοπός του Συλλόγου περιγράφεται στο καταστατικό άρθρα 2 και 3 και είναι σε γενικές γραμμές,  η συνεισφορά στην επιστημονική και επαγγελματική βελτίωση των μελών του. Ειδικότερα, ένας από τους σκοπούς του Περιφερειακού Τμήματος, είναι να προωθήσει, να περιφρουρήσει και να υπερασπιστεί  τα συμφέροντα των μελών του. Επίσης, με την διοργάνωση επιστημονικών και ενημερωτικών ημερίδων, συμβάλλει στην ενημέρωση και την κατάρτιση των μελών του στις νέες τεχνολογίες. Εκτός από τα παραπάνω, με την διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, επιδιώκεται η προαγωγή των σχέσεων των μελών μας με το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, Σκοπός του Συλλόγου, είναι και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Πόροι του συλλόγου: Οι πόροι του συλλόγου προέρχονται από τις εισφορές των μελών και από χορηγίες (π.χ. ΤΕΕ, φορείς κ.λπ.).

Powered by WordPress | Created by AtNext