ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

  1.  Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α),  “Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου,του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού”
  2.  Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α), ” Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως  εκτελέσεως και     επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών”
  3. Π.Δ. 71/1995 (ΦΕΚ49Α),  “Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Μηχανικών Παραγωγής και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης”
  4. Π.Δ.372/1997, άρθρο 2, (ΦΕΚ 243Α), “Μετονομασία τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης”
  5. Π.Δ. 90/2000 (ΦΕΚ 74Α), “Ίδρυση νέων τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης”
Powered by WordPress | Created by AtNext