ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  1.  Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α),  “Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου,του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού”
  2.  Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α), ” Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως  εκτελέσεως και     επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών”
Powered by WordPress | Created by AtNext