ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Το καταστατικό του Π.Σ.Δ.Μ. – Η., ισχύει απο το 1986 και περιγράφει την λειτουργία του συλλόγου και των οργάνων του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Σ.Δ.Μ-Η

Powered by WordPress | Created by AtNext