ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Με νέα επιστολή προς τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια των ΕΤΑΑ, ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ, ο ΠΣΔΜ-Η επαφέρει το θέμα της παράτασης της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για το Β’ Εξάμηνο του 2015. Μπορείτε να δείτε την επιστολή στον παρακάτω σύνδεσμο.

Επιστολή 1166/05-01-2016

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Created by AtNext