ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

Ημερίδα με θέμα “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ” διοργανώνεται από τη Μόνιμη Επιτροπή Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), υπό την αιγίδα του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τ.Ε.Ε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, και ώρα 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων, στο ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Καλιθέας 7, Λάρισα.

Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση μελετών περιπτώσεων για καινοτομική εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα στη Θεσσαλία από την προοπτική των ανθρώπων που τις εφάρμοσαν.

Από τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση θα αποτυπωθούν τα συνήθη προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πρωτοπόρες εκμεταλλεύσεις κατά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, θα εξεταστούν λύσεις, θα αξιολογηθούν τα οφέλη από τη μέχρι τώρα εφαρμογή τους, θα καταγραφούν οι τρέχουσες τεχνολογικές ανάγκες τους και θα αναζητηθούν τρόποι και κίνητρα προώθησης της ευρείας εφαρμογής νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα.

 Η ημερίδα απευθύνεται τόσο σε ενδιάμεσους για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα (μηχανικούς και γεωτεχνικούς) όσο και στους τελικούς χρήστες (αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες του πρωτογενή τομέα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΗΜΕΡΙΔΑΣ_ΜΕ_ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Created by AtNext