εε-ΠΕΑ

  1. Σκοπός του workbook είναι η αυτόματη συμπλήρωση του έντυπου ΦΕΜ, καθώς και του έντυπου για την κατάθεση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ στην Εθνική Τράπεζα. Συνοδεύεται από μια τυπική Σύμβαση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, η οποία συμπληρώνεται αυτόματα. Αρχεία: (Forms v1.0.xls, Οδηγίες, Σύμβαση ΠΕΑ)
Powered by WordPress | Created by AtNext