ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

  1. ΦΕΚ54Α/18-3-1971 (ΝΔ854), Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων
  2. ΦΕΚ87Β/24-01-1973, ΥΑ, Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών.
  3. ΦΕΚ1354Β/22-09-2003, Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, καθώς επίσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων.
Powered by WordPress | Created by AtNext