ΕΝΤΥΠΑ

  1.  Απαλλακτικό εγκατάστασης και λειτουργίας ( Ειδική Δήλωση του άρθρου 5, του Ν.3325/2005).
  2. Δήλωση συμμόρφωσης
  3. Ερωτηματολόγιο προς της Αδειοδοτούσα Αρχή για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων.

 

Powered by WordPress | Created by AtNext