ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

Α.

  1. Π.Δ. 595/1984 – Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG),  Τροποποιήθηκε από :
  • Π.Δ. 282/99, (242/Α/10.11.99) «Τροποποίηση π.δ 595/84 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG) (218/Α) όπως ισχύει»
  • Π.Δ. 269/98, (196/Α/21.8.98) «Τροποποίηση του π.δ 595/84 όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG) (218/Α)»
  • Π.Δ. 143/89, (69/Α/7.3.89) «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών»
  • Π.Δ. 191/85, (75/Α/26.4.85) «Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 τού άρθρου 32 του Π. Δ/τος 595/84, (ΦΕΚ 218/Α/1984) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)»   Καταργεί την :
  • Π.Δ. 269/81, (76/Α/30.3.81) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανομής υγραερίων (GLP) προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίμων»

Β.

ΦΕΚ1324/16-09-2003, Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας απεντομωτηρίων – κινητών θαλάμων απεντόμωσης

 

Powered by WordPress | Created by AtNext