ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

 

  1. Ν3526/2007, Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιείας και συναφείς διατάξεις
  2. ΚΥΑ 12709/859/Φ17.1 (ΦΕΚ1026Β/22-06-2007) , Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων άρτου
Powered by WordPress | Created by AtNext