ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. αποφάσισε την συνέχιση της αναστολής όλων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του Τ.Ε.Ε. και των υπηρεσιών της Τράπεζας Πληροφοριών, από τις 19-10-2012 έως και τις 28-10-2012.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Created by AtNext