ΑμΕΑ

 

  1. Α. 52487, ΦΕΚ 18Β/15-1-2002, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια και Α522488, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΕμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.
  2. Ν2831/2000, (ΦΕΚ140Α/13-06-2000),Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 “Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός” και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.  ‘Αρθρο 28: Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
  3. Α.52907, ΦΕΚ 2621Β/31-12-2009, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.
  4. Εγκύκλιος 7/10-06-2010 (Αρ.Πρ.9180), Δημοσίευση απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ για ειδικές ρυθμίσεις εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.
Powered by WordPress | Created by AtNext